New York Welsh – A Society Supporting Welsh interests in New York

12/07/2018

New York Welsh announced today that is has completed a rebrand and is launching an interview-style podcast to share stories of Welsh success in the city.

If you haven’t heard of New York Welsh, it is a growing society committed to supporting Welsh interests in New York. The organization has rebranded to better reflect its ongoing commitment to celebrating Welsh success stories in New York, while inspiring the creation of new ones.

Founded in 2017, the organization has been running cultural events to promote and unite Welsh interests. It has collaborated on gastronomic events with the Sunken Hundred; literary evenings with actor Matthew Rhys, listening parties with Rough Trade Records and musician Gruff Rhys; and a live-stream celebration of the BAFTA Cymru Awards. The launch of this new podcast is a natural extension of this vision.

The podcast will feature guests from all walks of life, including journalism, design, film, and fashion. The goal is to communicate the full range of influence that Wales—and Welsh people—are having on the world at large, with a particular focus on New York.

The first episode is now available on iTunes.

New York Welsh

@NewYorkWelsh

NewYorkWelsh.com

—-

Cyhoeddodd Cymry Efrog Newydd heddiw iddynt gwblhau ail frandio a lansio podlediad o gyfweliadau i rannu straeon o lwyddiannau’r Cymry yn y ddinas.

Os nad ydych wedi clywed am Gymry Efrog Newydd, mae’n gymdeithas gynyddol sy’n ymroddedig i gefnogi buddiannau’r Cymry yn Efrog Newydd. Mae’r sefydliad wedi e’i ail-frandio i adlewyrchu’n well ei hymrwyddiad parhaus i ddathlu llwyddiant y Cymry yn Efrog Newydd ac ysbrydoli i greu rhai newydd.

Ar ôl ei sefydlu yn 2017, mae’r sefydliad eisioes wedi bod yn cynnal digwyddiadau diwylliannol i hyrwyddo ag uno buddiannau Cymreig yn Efrog Newydd. Maent wedi cydweithio ar ddigwyddiadau gastronic gyda Cantre’ Gwaelod (Sunken Hundred), nosweithiau llenyddol gyda’r actor Mathew Rhys, partion gwrando gyda Rough Trade Records a Gruff Rhys, a dathliad ffrwd byw o wobrau BAFTA Cymru. Mae lansio’r podlediad newydd hwn yn estyniad naturiol i’r weledigaeth hon.

Bydd y podlediad yn cynwys gwesteion o bob proffesiwn, gan gynwys newyddiaduraeth, dylunio, ffilm a ffasiwn. Y nôd yw cyfathrebu’r ystod lawn o’r dylanwadau sydd gan bobol Cymru a Chymreig ar y byd yn gyffredinol, gan ganolbwyntio yn benodol ar Efrog Newydd.

Mae’r bennod gyntaf ar gael ar itunes.